Vi trenger deg til viktig oppdrag!I Nordland har vi om lag 290 faste verger, men vi trenger flere! Vi søker deg som er klar for et svært viktig samfunnsoppdrag i Andøy kommune.

Hva er et vergemål?

Som verge hjelper du til med å ta vare på en persons rettigheter og økonomiske interesser. Om nødvendig bidrar du også med oppfølging av for eksempel kommunale tjenester. Årsaken til at noen har behov for verge kan være funksjonsnedsettelse på grunn av sykdom eller skade. En person med vergemål kalles vergehaver.

Vergemålet tilpasses vergehaverens behov, og skal ikke være mer omfattende enn hva som er nødvendig.

Slik søker du om å bli verge

Du kan søke om å bli verge ved å fylle ut dette skjemaet på altinn.no.

Hvorfor skal jeg bli verge?

Som verge bidrar du til å ivareta rettsikkerhet til den du er verge for. Du kan gjerne si at det å bidra som verge er sosial bærekraft i praksis.

Du får også godtgjøring for jobben du gjør. Som fast verge får du inntil kr. 10 000 - pr. år, pr. vergeoppdrag. I omfattende vergeoppdrag blir det gitt timebetaling.

Som fast verge må du være villig til å påta deg flere oppdrag. Arbeidsmengde kan variere fra oppdrag til oppdrag.

Kan jeg bli verge?

Det er statsforvalteren som oppnevner verger. Vergehaver skal samtykke til valget så lenge personen er i stand til å forstå hva et samtykke til dette innebærer.

Statsforvalteren trenger verger med ulik bakgrunn og kompetanse. Men det er viktig at vergen har:

  • kjennskap til regelverk og offentlige instanser
  • god formuleringsevne
  • evne til å håndtere utfordringer

For å bli oppnevnt som verge må du ha orden på egen økonomi og du må fremlegge politiattest.

Statsforvalteren er din støttespiller

Som verge har du statsforvalteren i ryggen. Statsforvalteren sørger for at du får nødvendig opplæring og oppfølging, og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte.

Er du klar for å ta på deg et viktig samfunnsoppdrag? Da kan du lese mer og søke her: https://www.vergemal.no/

Har du spørsmål om vergemål og ønsker å vite mer, ta kontakt med Vergemålsseksjonen på telefon 75 53 15 06 mellom klokken 12 og 14, eller send en epost til sfnopost@statsforvalteren.no.