Verdensdagen for kreft 4.februar

Rundt 50 andværinger, og nesten 40 000 nordmenn blir diagnostisert med kreft hvert år. Når en person får en kreftdiagnose påvirker den enkelte, men også livet til deres nærmeste. I Andøy kan du få ekstra støtte til deg og dine, ved hjelp av kommunens kreftkoordinator.

Kvinne med brunt hår i uniform for hjemmesykepleie.  - Klikk for stort bildeTone Norheim er kreftkoordinator i Andøy kommune.

Hvert år den 4.februar markeres Verdensdagen for kreft. I Andøy retter vi i dag fokus mot kommunens kreftkoordinator, Tone Norheim. Kreftkoordinator har et overordnet blikk, og samordner mellom andre relevante tjenester som fastlege, sykehus, helsestasjonen og ergo- og fysioterapeut.

— Når du står i en krise med alvorlig sykdom har du gjerne nok med deg selv, og mange kan føle seg alene. Da kan det være fint at noen kan holde tråden og koordinere mellom tjenestene, og være en støtte for pårørende, sier Tone.

Hun kan også hjelpe til med praktiske ting, som for eksempel å bestille pasientreiser, søke om kursopphold og pleiepenger. Tjenesten er lavterskel, fleksibel og tilpasses den enkelte. 

— Det viktigste for meg er å først kartlegge hvilke behov den som er syk har. “Hva er viktig for deg?” Dette kan variere veldig fra person til person, forteller hun.

Målet er å kunne gi mest mulig helhetlig omsorg. Det innebærer alt fra forebygging og rehabilitering, til behandling og lindring. Tjenesten får du gjennom gjennom henvisning fra din fastlege, sykehus eller Tildelingskontoret, eller ved å ta direkte kontakt med kreftkoordinator.

 

Flere får tjenester hjemme

Med en kreftsykepleier i kommunen kan også flere innbyggere få cellegiftbehandling eller annen nødvendig behandling i hjemmet. Dette utføres ofte i samarbeid med dyktige og dedikerte fastleger og kollegaer i hjemmesykepleien. I Andøy betyr det at mange slipper lange turer til og fra sykehus. Flere får også muligheten til å dø hjemme.

Tilbudet om kreftkoordinator er for alle som er berørt av kreft, både de som går i behandling og ikke, de som er blitt friske og de som lever med kronisk kreft. Tone pleier også å tilby etterlatte en samtale, som de fleste takker ja til. 

— Jeg føler meg privilegert som har denne jobben, og som får forvalte tilliten til mennesker som er i en så sårbar situasjon.  Man føler at man gjør en forskjell, og det er jeg veldig takknemlig for.

 

Snakke mer om det

Verdensdagen for kreft er 4.februar, og Tone har en oppfordring - ikke vær redd for å snakke om kreftsykdom, og ikke vær redd for å ta imot hjelp. Dette kan være fra både helsevesenet, venner og naboer.

Tone tok en videreutdanning innenfor kreftsykepleie i 2014, og har jobbet som kreftsykepleier siden da.  I stillingen møter man mange skjebner, også de med som lever med kronisk kreft eller andre dødelige diagnoser.  Med videreutdanningen ønsket Tone å spisse sin kompetanse, og arbeide for å gi flere pasienter en god avslutning på livet.

— Vi bør bli flinkere til å snakke om å dø. Døden er fortsatt et tabubelagt tema, men jeg synes det er så viktig at vi jobber for at alle skal få fullføre livet på en best mulig måte. 

 

Håp

Hovedoppgaven hun skrev under videreutdanningen handlet om håp. 

— Håp er så mye, ikke bare håp om å bli frisk.  Det kan være håp om å få mindre smerter, eller håp om mer tid med familien. Jeg prøver å hjelpe pasienten og pårørende til å prioritere og navigere. Å se muligheter der de kanskje ser begrensninger, forteller Tone.

Hun skryter også av sine kolleger i hjemmetjenesten, og sin nærmeste leder Camilla Laupstad. 

—Det inspirerer meg å se hva mine kollegaer klarer – deres utrettelige engasjement, kunnskap og erfaring. Det gir en driv til å jobbe for å gjøre tjenesten enda bedre enn den allerede er.

 

Kontakt

Høres dette ut som en tilbud du kunne hatt nytte av? 

Kreftkoordinator Tone Norheim kan kontaktes på:

Telefon: 950 80 244

E-post: tone.norheim@andoy.kommune.no

 

Andre ressurser for kreftsyke, pårørende og etterlatte

Temakafé Kreft Andøy - Kreftkoordinator startet i 2019 opp Temkafé for Kreft i Andøy, som nå drives videreav flotte frivillige. Dette er en lavterskel møteplass for deg som er berørt av kreft på en eller annen måte. Deres arrangementer opplyses om på deres Facebook-side. 

Vardesenter - Sentrene er et lavterskel tilbud for kreftsyke og pårørende, og finnes på sykehus blant annet i Tromsø og Bodø.  De som jobber der er helsepersonell eller har vært syke selv.

Montebellosenteret - Tilbyr kursopphold med fokus på livsmestring for kreftpasienter og pårørende. 

Kreftforeningen - Bruker- og interesseorganisasjon som jobber for at færre skal få kreft,  at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende.