Ventetid på Andenes legekontor grunnet lav bemanning

Det er for øyeblikket svært lav bemanning på forkontoret hos Andenes legekontor, og det må derfor påberegnes noe ventetid.