Strandryddeuka 2023!

Den nasjonale STRANDRYDDEUKA er nå i gang, frem til og med søndag 17. september. Vi håper du som leser dette vil bidra med å rydde en strand eller ei fjære!

Gratis blanke sekker til avfallet får du på rådhuset og nærmeste gjenvinningsstasjon. Avfallet kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonen forutsatt at ryddeaksjonen er registrert på ryddenorge.no eller i appen Rydde.

Vår kommunale kontakt er Kristin Krey: