Søk barnehageplass innen 1.mars

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptak for barnehageåret 2024/2025 er 1.mars.

Én gang i året er det hovedopptak i barnehagene. De private og kommunale barnehager har samordnet opptak og har felles søknadsskjema.

Hovedopptaket gjennomføres i perioden mars/april. Informasjon om barnehagene i Andøy finner du her.

Informasjon om søknadsprosess og elektronisk søknadsskjema finner du ved å trykke på linken under. 

Søk barnehageplass