Slik har kommunen håndtert ekstremværet

“Ingunn” har bydd på flere utfordringer i Andøy den siste tiden.

En rekke ansatte har gjort sitt ytterste for å sikre forsvarlig hjelp til innbyggere under krevende forhold. I tillegg har Sivilforsvaret, Norsk folkehjelp, Nordlandssykehuset, Sortland kommune, Forsvaret (Andøya flystasjon) og selvsagt Noranett bistått kommunen under ekstremværet.

— Samarbeidet har fungert veldig godt, både internt i kriseledelsen og med andre involverte. Det har vært noen læringsprosesser i etterkant, men i det store og det hele synes jeg situasjonen har blitt håndtert på en forsvarlig måte, sier ordfører Kjell-Are Johansen.

Ba Sivilforsvaret bistå

Søndag kveld 28.januar samlet kommunens kriseledelse seg for å diskutere farevarselet for vind, springflo og skredfare den kommende uken. Ledelsen gikk gjennom beredskapsrutiner og egne planer for beredskap.

— Vi så et behov for å starte forberedelsene, med bakgrunn i det været som var meldt, forteller kommunedirektør Andreas Jordell.

På onsdag mistet innbyggere på Bleik telefondekningen. Kommunen ba Sivilforsvaret bistå ved å sette opp et kontaktpunkt med satelitt-telefon ved santitetshuset. Slik ble det mulig å ringe fra Bleik ved akutte hendelser.

Prioriterte personer med bistandsbehov

Krisestab ble satt klokken 10.00 på torsdag.

Utover dagen mistet hele Andøy strømforsyningen og over 4000 innbyggere ble uten strøm. Dette skyldtes flere brudd i Noranetts forsyninger. Det var også en fare for at mobilnettet ville falle ut. 

Krisestaben jobbet da etter et tiltakskort for langvarig bortfall av strømforsyning.  Kommunen har flere tiltakskort i sine beredskapsplaner. De viser mulige krisehendelser som kan oppstå og hvordan de skal håndteres.

Krisestaben prioriterte derfor følgende tiltak:

  • Å kartlegge hjemmeboende brukere som hadde behov for bistand
  • Å forberede eventuell evakuering av brukere som bodde i uegnede boliger og bygg
  • Å skaffe oversikt over lokaler med stabil strømforsyning som kunne huse evakuerte i en periode, i tillegg til disponible aggregater og andre varmekilder

— Vi var klar over at vi stod i fare for å miste mobildekning over store deler av øya. Vi prioriterte derfor å få oversikt over disse behovene, sier Jordell. 

Flyttet brukere til egnede lokaler

Helse- og omsorgstjenesten fikk raskt kontroll over behov hos sine brukere.  Brukere fra institusjoner uten strømforsyning og aktuelle hjemmeboende brukere ble flyttet til lokaler med varmekilder.

I tillegg ble det etablert fysiske møtepunkter på rådhuset Andenes og Åse, for personer med behov for hjelp. Brann- ambulanse-, og politivesenet hadde tilhold på disse møtepunktene.

Flyktningtjenesten reiste også rundt til sine brukere, for å se til at alle hadde det greit.

— Jeg møtte på mange kolleger og andværinger som strakk seg litt ekstra det døgnet. Ikke minst folkene i Noranett, som var ute hele natten for å feilsøke og reparere reserveledningen, forteller kommunedirektøren. 

Evaluering i alle tjenester

Fredag morgen hadde en rekke innbyggere fått tilbake strømforsyningen, gjennom leverandørens reserveforsyning. Kommunen gikk derfor tilbake til normal drift. Jordell vil takke andøysamfunnet for innsatsen. 

—  Jeg tror ikke det finnes noen supermennesker i Andøy. Men det finnes en superkraft i lokalsamfunnet. Takket være denne superkraften har vi nå fått tilbake de tingene vi vanligvis tar for gitt, sa kommunedirektøren fredag. 

Kommunedirektør Andreas Jordell.

Krisestaben og andre involverte samlet seg for å evaluere håndteringen de siste døgnene.  De opplevde samarbeidet mellom involverte som godt og effektivt, men mener kommunikasjonen ut til innbyggere kunne kommet enda tidligere.

Det ville også vært hensiktsmessig å tidlig minne innbyggere på at det stilles krav til egenberedskap i slike situasjoner.

Samtidig ble de involverte enige om at alle tjenesteområdene skal evaluere sin egen innsats og beredskap i forbindelse med ekstremværet og bortfallet av strøm- og mobilnett. 

—  Erfaringen fra ”Ingunn” har vist at vi trenger bedre forståelse for sårbarhetene i mobilnettet og bredbåndnettet, stadfester Jordell. 

Etter evalueringen holdt krisestaben et informasjonsmøte for alle ansatte i kommunen. Der redegjorde de for hvordan kommunen hadde jobbet og ga ansatte anledning til å stille spørsmål og dele innspill.