Skader ved Risøyhamn skole etter ekstremværet "Ingunn"

Stormen "Ingunn" har ført til store skader ved flere bygninger i Risøyhamn. Særlig ved Risøyhamn skole er skadene omfattende, og det har siden fredag 2.februar blitt gjort feilsøk i bygget.

Det viser seg at lynnedslag under stormen har skadet skolens elektriske systemer. Det betyr at viktige ting som brannvarslere, oppvarming og ventilasjon ikke virker som de skal.


På grunn av disse skadene, og etter råd fra fagfolk, er det besluttet skolebygget ikke kan brukes denne uken. Tiden må brukes til å finne alle feil og reparere disse. Dette kommer i en allerede utfordrende tid, siden de fleste elevene nettopp har hatt hjemmeskole fire dager den siste uken på grunn av været.


Vi jobber nå med å klargjøre andre steder hvor vi kan ha skole, slik at elevene fortsatt kan ha et godt skoletilbud også i en tid hvor skolebygget ikke kan brukes. Planen er å starte undervisning fra disse stedene tirsdag 06.02. Skolens elever og foreldre kommer til å bli ytterligere informert om detaljene rundt dette.


Vi tar vi denne situasjonen på alvor, og det legges ned stor innsats fra mange for fikse skadene slik at elever og ansatte så raskt som mulig kan komme tilbake til sitt flotte skolebygg.