Sivilforsvaret gjennomfører i dag evakueringsøvelse på Andenes

Evakueringsøvelsen utføres med div sperreposter i området for kontroll av antall personer inn/ut av området. Det vil også være grupper som går fra hus til hus for registrering av antall beboere i området.

Ingen beboere skal fysisk flyttes på. Det vil bare bli registrert antall personer i bolig, ikke navn eller personalia osv.

Alle mannskaper som deltar i denne øvelsen er uniformert med sivilforsvarsuniform og reflexvest. De vil å dele ut en egenberedskapsbrosjyre til husstanden når de registrere antall som bor i en enhet/hus.

Området øvelsen vil foregå på fremgår av kartutsnittet under.