SFO-leder og skolemiljøkonsulent ved Andenes skole

Unni Neergaard starter som ny SFO-leder ved Andenes skole 1.september. I tillegg til å være SFO-leder skal hun jobbe som skolemiljøkonsulent, en nyopprettet stilling ved skolen. 

  

Andenes skole har opprettet en ny stilling ved skolen dette skoleåret. Unni Neergaard skal jobbe som skolemiljøkonsulent i tillegg til at hun ivaretar SFO-lederstillingen. Hun har allerede tjuvstartet i jobben og gleder seg veldig til å jobbe med store og små ved skolen. Det blir spennende å få lov til å være med og utforme en ny stilling ved skolen, sier Unni. Hun sier videre at dette er en kjempeviktig stilling som hun gleder seg til å starte opp med. Hun er opptatt av at alle elever skal ivaretas og møtes på det de trenger. Unni har bred erfaring i å jobbe med mennesker med ulike utfordringer.

Ettersom Unni har tjuvstartet i stillingen sin, er det allerede flere elever som har vært inne hos henne til samtaler. Vi ser at hun kommer til å  bli en ressurs for oss som jobber i skolen. Arbeidsoppgavene hennes vil være varierte, og det er elevmiljøet som står i fokus for hennes arbeid. Hun vil være en støtte til både kontaktlærere og ledelsen i skolemiljøsaker og ved annet forebyggende arbeid i elevgruppa. Vi gleder oss til å komme i gang med samarbeidet.

Unni har sitt kontor i administrasjonsfløya og kommer til å være godt synlig i elevmiljøet slik at elevene kan stifte bekjentskap med henne utover høsten. Kontordøra hennes vil stort sett være åpen når hun ikke har elever til samtaler eller er rundt omkring på skolebygget.