Oppstart av navnesak. Rølli-navn og andre naturnavn i Andøy kommune.

Navn på steder er viktig. Både i det daglige, men også som en del av vår kulturarv. 
Nå skal skrivemåten og plasseringen av flere naturnavn på Bø i Andøy, under lupen - og det kan sendes innspill.

På matrikkelgård 7 Bø blir den nordlige og den sørlige delen av gårdsområdet omtalt som henholdsvis Nordgården og Sørgården, og Kartverket innlemmer disse navna i navnesaken. Slik vi forstår det, viser Nordgården og Sørgården til områder som i dag utgjør flere bruk, men Kartverket har ikke opplysninger om nøyaktig avgrensing for rekkevidda til navna. 

Vi har derfor klassifisert navneobjekta som «eiendommer» innafor området til matrikkelgården Bø. Koordinatene er satt i samsvar med måten navna er plassert i kartet til Arkiv i Nordland: https://nordlandsatlas.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f4795dcb2abb4c2e8222d0de8df32019

Innafor området til Bø er det ifølge stedsnavnforsker Finn Myrvang, som kommer fra Bø, tre lier med navnet Røllia. Han skriver i boka «I havsauga. Andøya i stadnamn og kysttradisjon» B (1983) s. 146-147 om disse navna: «Røllia er namn på liar tre stader i Bø-fjella (Andøya). Dei er alle ein utprega «kant» i fjellet.»

Under ligger hele saken. 

Oppstart av navnesak 2024_132 – Rølli-navn og andre naturnavn i Andøy kommune (PDF, 6 MB)
 

 

Frist for å komme med innspill er 10. august 2024. Innspill sendes til Andøy kommune. 
Postmottak@andoy.kommune.no  merkes med Navnesak 2024/132

Eller per post 
Andøy kommune 
Postkos 187
8483 Andenes