Oppstart av navnesak 2022/431 –Søstrene og andre naturnavn i Andøy kommune

Kartverket reiser navnesak etter lov om stadnamn for å få fastsatt rett skrivemåte av stedsnavna til offentlig bruk. Det går fram av det vedlagte navnesaksskjemaet hvilke navn som vi reiser navnesak om.

Lokal høring
Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av bl.a. naturnavn.Før vi gjør vedtak, har kommunen og lokale organisasjoner med et særlig forhold til stedsnavna rett til å uttale seg. I merknadskolonnen lengst til høgre på det vedlagte skjemaet har vi fylt inn opplysninger om navna, men også noen spørsmål som vi ønsker å få svar på.Ifølge stedsnavnloven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva somer den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Se oversikt over navnene som skal høres HER (PDF, 359 kB)

Innspill til høringen sendes postmottak@andoy.kommune.no merket: "Navnesak 22/2568".
Eller til Andøy kommune pb. 187, 8483 Andenes.

Frist for innspill er 27.12 2022.