Offentlig ettersyn. Søknad om forlengelse av midlertidig tillatelse ved lokaliteten Kvalnes i Andøy kommune.

Andøy kommune har mottatt søknad om forlengelse av midlertidig tillatelse ved lokaliteten Kvalnes i Andøy kommune. Tillatelsen handler om midlertidig forlenget prøvedrift ved det landbaserte oppdrettsanlegget på Kvalnes. Den midlertidige prøvedriften søkes forlenget til 31.12 2027.

Andøy kommune skal ihht. Forskrift om samordning og tidsfrister i behandling av akvakultursøknader - gi tilbakemelding til Nordland Fylkeskommune innen 12 uker etter mottatt søknad. Søknaden skal legges til offentlig ettersyn - annonseres i 2. stk leste avsier og i Norsk Tinglysningsblad og behandles i et kommunalt utvalg. Kommunen skal koordinere, samle inn og samordne merknader før oversendelse til fylkeskommunen.


Lenke til saksdokumenter