Ny brannstasjon på Andenes - Delta på Webinar

Andøy kommune planlegger å oppføre brann- og driftssentral i Industriveien på Andenes. Formålet med bygget er å øke kommunens beredskapsevne og kriseledelse, samt forbedre kommunens evner til å levere kommunaltekniske tjenester.

Saken om arbeidstilsynets krav til etablering av nye brannstasjoner i Andøy er godt kjent for mange innbyggere i Andøy. Det første pålegget kom i 2017. I dag står en ny brannstasjon i Risøyhamn ferdig, men det mangler en permanent løsning på Andenes. Arbeidstilsynet har gitt fristutsettelser en rekke ganger. I januar startet arbeidene med et skisse- og forprosjekt for Andenes Brann- og driftssentral.

På tegnebrettet ligger et prosjekt som søker å tenke helhetlig rundt alle kommunaltekniske tjenester. Målet er å styrke totalberedskapen i kommunen og forbedre produksjonsevnen i tjenestene fremover. Det som bygges har gjerne et 50 års perspektiv. Selv om prosjektet nå har fått høy fremdrift, kan det være verdt å dvele ved hvilke tjenester vi nå skal bygge en fremtid for. Dagens bygning er opprinnelig oppført på 60-tallet og huser kommunaltekniske tjenester i tillegg til brannvesen og feier.

Alle kan delta på Webinar om saken 16. februar 2023 klokken 10:00. 

Påmelding her: Teams Webinar Andenes Brann- og Driftssentral

Program for Webinar 16. februar 2023 klokken 10:00

10:00

Innledning

Ordfører

10:10

Prosjektets ramme og status

John-Petter KarlsenTeknisk sjef

10:30

Orientering Skisseprosjekt

Norconsult, konsulent

11:15

Digital befaring

Kenneth Behrens, prosjektleder

11:30

Planarbeid

Robert Svendsen, avdelingsleder

11:45

Brannvesen og kommunaltekniske oppgaver

Trude Haug, avdelingsleder

12.00-13.00

Spørsmål