Legetjenesten ved Risøyhamn legekontor blir værende

Legetjenesten ved Risøyhamn legekontor forblir operativ og ingen pasienter må flyttes til Andenes legekontor.