Langtidsplanen for forsvaret - hva står det i planen om Andøy?

Langtisplanen for forsvaret (LTP) er lansert. Hva står det planen om Andøy?  

Vi har samlet hovedtrekkene i planen som omhandler Andøysamfunnet i et fire siders destillert dokument for de som ikke har behov eller overskudd til å lese seg opp på hele langtidsplanen. 

Vi håper dette kan være til nytte for våre innbyggere. 

https://www.andoy.kommune.no/_f/p1/ia535de5b-1866-419e-b77f-6d1c4691b53b/oppsummering-av-langtidsplanen-for-forsvarssektoren-2025-36.pdf

Her er lenken til hele langtidsplanen (Prop 87s).

https://www.regjeringen.no/contentassets/27e00e5acc014c5ba741aacfff235d99/no/pdfs/prp202320240087000dddpdfs.pdf