Krevende vær har skapt bortfall av strøm

Det er meldt krevende værforhold torsdag 1. februar og innbyggere oppfordres til å ta forhåndsregler. Det har ført til bortfall av strøm. 

Oppdatering fra ANDØY KOMMUNE  2024-02-01 KL. 17:00

Andøy kommunes kriseledelse jobber løpende med å følge situasjonen, forberede og iverksette aktuelle tiltak.

Vi er kjent med at det kan bli et langvarig bortfall av strøm i kommunen. Kommunens kriseledelse har derfor iverksatt beredskapsplan for dette scenarioet.

Vi jobber nå med å;

  1. Kartlegge hjemmeboende brukere som kan ha behov for ekstra bistand
  2. Forberede eventuell evakuering av brukere fra ikke-egnede boliger og bygg
  3. Skaffe oversikt over lokaler med strømforsyning, med mulighet for å huse evakuerte.

 

Det jobbes også med å få oversikt over strømaggregat og andra varme kilder som kan brukes.

Det finnes også en fare for at mobilnettet på Andøy kan falle ut i kommunen som resultat av strømavbrudd.

Det er etablert fysiske møtepunkter for nødetater for personer med behov av assistanse. Her kan vi også hjelpe med å videre formidle kontakt med ambulanse, brann, redning og politiet.

Disse er 

 

Når strømmen kommer tilbake blir det med begrenset kapasitet. Vi oppfordrer derfor ALLE om å begrense bruken av strøm til vi er tilbake i normal situasjon.

Kommunen er i løpende dialog med statsforvalterens kriseledelse med tanke på behov for ytterligere bistand.

 

 

Det er meldt rødt farevarsel for ekstremt kraftige vindkast og stor snødskredfare for torsdag. Fredag er det oransje varsel for snøskredfare.

Sivilforsvaret plasserer en satellitt-telefon på Andøy rådhus. Den vil kunne brukes til spesielle tilfeller, ved eventuelt bortfall av mobilnett. Rådhuset ligger i Storgata 68 i Andenes.

Vi anbefaler innbyggere å holde seg oppdaterte gjennom media, og følge med på eventuell informasjon fra barnehage, skole eller arbeidsgiver.

Husstander på Bleik mistet telefondekningen på onsdag, men var tilbake torsdag morgen, ifølge Telenors- og Telias dekningskart. 

Økt bemanning

Vi gjør oppmerksom på at du som huseier er ansvarlig for håndtering av løst materiell fra din eiendom, som for eksempel takplater og overvann. 

Det kan påvirke kjøreforhold og driften av kommunale veier. For fylkesveg kan man ringe telefon 175.  

Vi har økt bemanningen på teknisk vakttelefon, som du kan ringe om overvann- og avløpsproblematikk. Nød- og tekniske vakttelefoner finner du her. 

Det kan også være nyttig å følge med på følgende informasjonskilder:

 

Kommunen overvåker situasjon og vil komme med relevant informasjon fortløpende.