Høring og offentlig ettersyn. Detaljregulering Gang- sykkelvei Dverberg. Planid 1871-202101

Formannskapet har vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Gang- sykkelvei Dverberg ut på høring og offentlig ettersyn.  Frist for tilbakemelding er 20. juni 2024 - 6. uker. Saksdokumenter, plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll er tilgjengelig på vår hjemmeside – Andoy.kommune.no

 
Direkte lenke til saken og alle dokumenter: 
https://www.andoy.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=1100021411&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=1011&

 

Eventuelle høringsinnspill/innsigelser til planen kan rettes til:

Andøy kommune, Tekniske tjenester, Postboks 187, 8480 Andenes

eller til postmottak@andoy.kommune.no merket. «Detaljregulering Gang-sykkelvei Dverberg».