Høring av Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og regulering av gebyrer, Andøy kommune, Nordland

Andøy kommune v/ Andøy brannvesen varsler med dette at lokal «forskrift og feiing og tilsyn av fyringsanlegg og regulering av gebyrer, Andøy kommune, Nordland» er på høring. Forskriften legger til rette for tilsyn av fyringsanlegg i alle typer bygninger.

Formålet med høringen er å opplyse om forskriften, samt gi berørte mulighet til å komme med innspill før forskriften endelig vedtas av kommunestyret. Uttalelser i saken sendes kommunen enten som e-post eller per post. Høringssvar merkes med saksnummer 22/3146.

Forskriften finner du her.

Alle kan gi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova.

Frist for å sende høringsuttalelser er 1. mai 2023.

Etter endt høring skal forskrift behandles og vedtas av kommunestyret i Andøy kommune.