Gyldige detaljreguleringsplaner etter utløpt klagefrist. Omsorgsboliger Andenes - Hinnøy vannverk.

Detaljreguleringsplan for Andenes omsorgsboliger og detaljregulering Hinnøy vannverk er nå gyldige, etter endt frist for å klage på kommunestyrets vedtak.  

Detaljreguleringsplaner for Andenes omsorgsboliger med planid 1871 - 202105 og Hinnøy vannverk med planid 1871-202003 er nå endelige og rettsgyldige.  

Planene er nå ført i kommunens planarkiv, hvor man finner dokumenter som følger saken.

Hinnøy vannverk: https://www.arealplaner.no/andoy1871/arealplaner/68

Andenes omsorgsboliger: https://www.arealplaner.no/andoy1871/arealplaner/77