Frist for å sende inn innspill til sentrumsplan for Andenes er 15. mars

Kommunen jobber med ny sentrumsplan for Andenes og ønsker dine innspill! Dersom vi skal ha mulighet til å hensynta dine innspill i utarbeidelsen av planforslaget må du sende de inn innen 15. mars.

Er det områder i sentrum som du synes burde brukes som noe annet enn det gjør i dag? Ønsker du at det skal være mulig å bygge tettere på Andenes? Har du et byggeprosjekt du ønsker å få gjennomført i Andenes nord i løpet av de neste årene og som er i konflikt med dagens plan? Da må du si i fra nå!

Kommunen har allerede hatt en del medvirkningsaktiviteter. Innspill som er kommet frem gjennom disse aktivitetene er det ikke nødvendig å sende inn på nytt, med mindre det er spesifikke innspill til din eiendom.

Planavgrensning sentrumsplan for Andenes

Innspill til sentrumsplanen sendes inn på en av disse måtene innen 15. mars 2024:

  • Brev til: Andøy kommune, Postboks 187, 8483 Andenes
  • E-post til: plansak@andoy.kommune.no
  • Eller ved å fylle ut skjemaet under