Foreldrekveld om bøkers betydning for barns språkutvikling

Oppvekst og kultur, i samarbeid med Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, har gleden av å invitere til en foreldrekveld for dere med barn i barnehagen og på småtrinnet i skolene.  

To rådgivere fra Lesesenteret kommer for å prate om lesing og samtale rundt bøker, og hvilken verdi bøker har for barns språkutvikling.  

I tillegg kommer ansatte fra Andøy folkebibliotek og forteller om hva de kan bidra med i valg av bøker. De forteller også om ulike aktiviteter som biblioteket har, i tillegg til prosjektene «Tøyveske-biblioteket» og «Sommerles-aksjonen» som skjer hver sommer.

Vi håper at mange har mulighet til å delta, og ønsker dere hjertelig velkommen!

Dato: 22 mai 2024     
Klokkeslett: 19:30-20:30 
Plassering: Kantina i Andenes skole