Feil på gatelys

Det er dessverre mange som har opplevd feil med gatebelysningen i år, av ulike årsaker. Vi beklager dette, og har stor forståelse for at dette er frustrerende for de det gjelder.

Meld gjerne inn feil på gatebelysning på veier her

Feilene som oppstår skyldes blant annet at infrastrukturen er gammel, og spesielt værutsatte områder kan oppleve problemer med gatebelysningen.

Når du melder inn feil besvares ikke meldingen direkte, men den blir registrert og sendt til teknisk enhet. Du trenger ikke melde inn samme feilen mer enn én gang.

Teknisk enhet videreformidler meldingen til Andøy Energi Nett AS, som utfører vedlikehold når de har kapasitet til dette. Andøy Energi Nett AS har sagt at de må prioritere sitt eget nett og kan utbedre feil når de har ledig kapasitet. Andøy kommune får tilbakemelding fra Andøy Energi Nett AS dersom anleggene krever større reparasjoner eller reinvestering.

I Trafikksikkerhetsplanen 2022-2025 ble det vedtatt at kommunen skal utarbeide en gatelysplan. Teknisk enhet har nå startet opp arbeidet med dette, som skal resultere i en plan for både drift av gatelys og fremtidige investeringer.