Feil i faktura på kommunale avgifter

Ved en feil har faktura på kommunale avgifter for august fått forfallsdato 20.september. Egentlig skulle denne hatt forfall 20.august.

Det vil derfor komme to faktura med forfall 20.september, da faktura for september også vil ha denne forfallsdatoen.

De det gjelder velger selv om de ønsker å endre forfall på faktura for august til 20.august, eller betale begge 20.september.

Vi beklager feilen.