Åpent dialogmøte i Harstad og på Andenes om forvaltning av kystnære lokale fiskebestander

Fiskeridirektoratet inviterer til åpne dialogmøter i Harstad og på Andenes om fovaltning av kystnære fiskebestander i Andfjorden, Vågsfjorden og Solbergfjorden. 

Det vil bli innledning fra Fiskeridirektoratet om prosjektet "Pilot regional ressursforvaltning", et pilotprosjekt hvor det skal høstes erfarninger som grunnlag for en styrket forvaltning av lokale bestander langs hele kysten. 

Det blir en kort gjennomgang av kunnskapsstatus for lokale bestander som beskattes i kommersielle fiskerier og rekreasjonsfisket, før det åpnes for diskusjon og innspill om aktuelle forvaltningstiltak. Formålet med møtet er god lokal medvirkning i forkant av en senere skriftlig høring om reguleringstiltak som kan sikre en god utnyttelse av reproduksjons- og høstingspotensialet for slike bestander. 

Møtested/-tidspunkt: 

Harstad: 

Torsdag 31. august 2023 kl. 11:30 – 15:30, Scandic Harstad (møterom «Thor Hushovd»), Strandgata 9.

Andenes: 

Fredag 1. september 2023 kl. 11:00 – 15:00 Kommunestyresalen (idrettshallen)

 

Grunnet bestilling av møtemat (enkel servering) bes det om påmelding til møtet til Eskil Dahl Olaussen, på telefon 92623472 eller e-post esola@fiskeridir.no.