Andøy kommune er videre i innovasjonsprogrammet Gnist!

Andøy er én av 10 kommuner fra hele landet som har kommet videre til neste runde med sin søknad til DOGA (Design og arkitektur Norge) og deres steds- og næringsutviklingsprogram Gnist. 

Med utviklingen som skjer i kjølvannet av nedleggelsen av forsvarets flystasjon og den store satsingen til Andøya Space kommer vi til å møte en økende mismatch i boligmarkedet i kommunen. Gjennom å jobbe innovativt med design og arkitektur kan vi sørge for at neste kapittel i Andøy-historien skal bli en suksess for både tilflyttere som skal arbeide med space og for utviklingen av lokalsamfunnet som alle Andværinger skal trives i.

For å klare dette trenger vi å finne de gode løsningene innenfor boligutvikling! Dette er bakgrunnen for at vi har søkt Gnist-programmet i år, og vi er veldig glade for å ha blitt plukket ut til neste runde.

Ti kommuner fra hele Norge er klare for å kjempe om å bli årets Gnist-kommuner.

Før sommeren vil vi få vite om Andøy blir en av landets 5 utvalgte Gnist-kommuner som skal få arbeide med sin utfordring i løpet av det neste året innenfor Gnist-programmet - vi krysser fingrene!