Andøy blir base for langtrekkende droner

Onsdag lanserte regjeringen en storstilt satsing på Andøya flystasjon. Området blir nasjonal hovedbase for droner og permanent base for mottak av allierte styrker.

Dermed omgjør regjeringen vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon. Nyheten kommer i forbindelse med at regjeringen på fredag legger frem sin langtidsplan for forsvarssektoren.

Jeg er veldig godt fornøyd med satsingen som regjeringen legger opp til på Andøya. Dette vil bety nye arbeidsplasser, som igjen gir vekst i samfunnet vårt. Det gir oss muligheten til å utvikle samfunnet og servicenæringene våre videre, sier ordfører Kjell-Are Johansen (Ap).

Satsingen innebærer at Andøy blir sentral i havovervåkningen av nordområdene. Dronesatsingen blir ekstremt viktig for Andøy og for sivilmilitære samarbeid, mener ordfører Johansen.

Vil utvikle Andøy

Tre statsråder hadde onsdag møtt opp på Andøya flystasjon for å legge frem nyhetene. De understreket at regjeringen ønsker en tyngre satsing på forsvaret i nord, og at ny aktivitet på Andøya flystasjon er et solid steg i riktig retning.

Dette er viktig for den nasjonale sikkerheten. Vi må utvikle og ikke bygge ned aktiviteten her på Andøya, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under pressekonferansen.

Regjeringen anslår at det vil kunne behøves 50 ansatte for å drifte dronesenteret på Andøya.

Ordfører Kjell-Are Johansen ble intervjuet av flere nasjonale medier i forbindelse med pressekonferansen. Marthe Svendsen

Alliert mottaksbase

Planene om en permanent base for alliert mottak ble også konkretisert.

Det vil etableres en felles øving- og utviklingsavdeling, noe som vil kunne medføre 5-10 arbeidsplasser, meddelte fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Dette er en bra sak for Norge og for Andøya, avsluttet forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).