Kunngjøring av reguleringsplan Th. Havn og næringsområde. Planid. 1871 - 202102

Det er fremmet og 1. gangs hørt detaljreguleringsplan for Th. Havn og næringsområde. Kommunestyret behandlet planforslaget for endelig vedtak etter høring, den 13.desember 2022. Planen skal nå kunngjøres - og det gis klagemulighet. Fristen for å klage er 1. februar 2023.   

Feil på gatelys

Det er dessverre mange som har opplevd feil med gatebelysningen i år, av ulike årsaker. Vi beklager dette, og har stor forståelse for at dette er frustrerende for de det gjelder.

I desember skrus kobbernettet av i Andøy

Varsel om oppstart av reguleringsplan Andenes brannstasjon - Industriområde Prærien

Varsel om planoppstart for detaljregulering Andenes Brannstasjon – Industriområdet Prærien.  Planid. 1871-202205  Andøy kommune kunngjør med dette oppstart av planarbeid for Andenes Brannstasjon – Industriområde Prærien, på Andenes, i henhold til plan- og bygningslovens §12-8.  

Oppstart av navnesak 2022/431 –Søstrene og andre naturnavn i Andøy kommune

Kartverket reiser navnesak etter lov om stadnamn for å få fastsatt rett skrivemåte av stedsnavna til offentlig bruk. Det går fram av det vedlagte navnesaksskjemaet hvilke navn som vi reiser navnesak om.

Oppstart av ICDP kurs, høsten 2022

Vi åpner nå for påmelding til ICDP- foreldreveiledningskurs, med oppstart i 19.september. Gruppene vil bestå av 8-10 deltakere, og vi møtes 8 ganger, hver kurskveld har  en varighet på 1,5 time. Dersom du ønsker å vite mer om hva ICDP-kurs er, trykk her : Informasjon om ICDP For å melde deg på kurset, trykk her:  Trykk for å melde deg   på kurs.

SFO-leder og skolemiljøkonsulent ved Andenes skole

Unni Neergaard starter som ny SFO-leder ved Andenes skole 1.september. I tillegg til å være SFO-leder skal hun jobbe som skolemiljøkonsulent, en nyopprettet stilling ved skolen.     

Postlistene blir mer funksjonelle

Med de nye nettsidene kommer også endelig mer funksjonelle postlister.

Endelig ny møtekalender

Med de nye nettsidene kommer også ny møtekalender.

Bruk våre digitale løsninger

Det blir nå veldig mye lettere å sende søknader til Andøy kommune.