Midlertidig botilbud

Hvis du ikke har et sted å sove eller oppholde deg det neste døgnet, og du ikke klarer å finne et sted å bo selv, kan NAV hjelpe deg med et midlertidig botilbud.

Har du et akutt behov for bolig?

Hvis du er i en akutt situasjon hvor du er uten et sted å bo, kan du ta kontakt med NAV-kontoret i kommunen du oppholder deg i. Hvis du oppholder deg i Andøy kommune, tar du kontakt med NAV Andøy.

 

Slik søker du om midlertidig botilbud

Ta kontakt med NAV på tlf. 55 55 33 33, så hjelper vi deg videre.

 

Hva kan NAV hjelpe deg med?

NAV Andøy har egne boliger som vi bruker som midlertidig botilbud. I noen tilfeller kan det være aktuelt med andre typer boliger enn de vi vanligvis bruker. Vi gjør vurderinger i hver enkelt sak om hva som er hensiktsmessig og forsvarlig.

 

Når du får midlertidig botilbud, forventes det at du aktivt søker etter egen bolig. NAV kan gi deg råd og veiledning om dette.

 

Midlertidig botilbud er ikke et gratis tilbud

Prisen for kommunens egne tilbud er 300 kroner per natt. Hvis du ikke har penger til å betale for botilbudet selv, kan du søke om økonomisk sosialhjelp.

 

Tar det lang tid å få hjelp?

Søknader om midlertidig botilbud skal som hovedregel behandles samme dag som du søker.