Står du i manntallet?

valgbilde.jpg - Klikk for stort bilde For å kunne stemme ved stortings- og sametingsvalget 13. september 2021, må du stå i manntallet.

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 12.07.2021

Du kan undersøke om du står i manntallet for Andøy. Manntallet er utlagt til offentlig ettersyn:
Andøy Rådhus, Storgata 68, 8480 Andenes

Klage over feil i manntallet sendes:

 

Valgstyret i Andøy kommune
Postboks 187
8483 Andenes

eller e-post: postmottak@andoy.kommune.no

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet.  Klagen sendes til valgstyret i kommunen, se adresse ovenfor.

 
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført. 

Valgkortene sendes i år ut elektronisk til de fleste i alle kommuner. Du vil finne det i din digitale postkasse.  På valgkortet står det i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Husk å laste valgkortet ned på telefon og ta det gjerne med deg når du skal stemme, du trenger ikke å skrive det ut. Har du spørsmål, ta kontakt. Se adresse lengre opp.


 

Sametingsvalget

 

For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme.

Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget på telefon 
78 47 40 00
. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.

Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes til:

 

Sametinget
Postboks 3 
9735 Kárášjohka/Karasjok

eller på e-post.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809