Norskprøven

I mange kommuner er det begrenset hvor mange kandidater som får plass på prøven. Det er derfor lurt å melde seg på tidlig i påmeldingsperioden. Noen prøvesteder arrangerer prøven kun for innbyggere i egen kommune.

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 05.08.2021

Prøven blir arrangert i alle fylker. Påmelding til prøven er bindende. Du kan ikke melde deg på til norskprøven flere ganger i samme prøveperiode. Du kan ikke melde deg på når påmeldingen til prøven er stengt.

  • Gå hit
  • Velg: Meld deg på prøven – Velg riktig fylke og kommune og registrer deg selv

På hjemmesiden til Kompetanse Norge finner du eksempeloppgaver og prøvereglementet.

 

Hvem kan melde seg på prøven?

 

Alle som ønsker det, kan melde seg på prøven. Avsluttende prøve i norsk består av fire delprøver. Leseprøven, lytteprøven, muntlig prøve og prøve i skriftlig fremstilling. Du velger selv hvilke delprøver du vil ta.

Hvis du har rett til gratis opplæring i norsk, har du rett til å ta alle delprøvene gratis én gang. Du må kontakte voksenopplæringssenteret der du bor for å melde deg på til gratis prøve.

Hvis du ikke har rett til gratis opplæring i norsk, eller du har tatt prøven før, må du betale en prøveavgift for å ta prøven. Hvis du skal betale selv, må du melde deg opp til prøven ved å gå inn på privatistportalen, som er tilgjengelig når oppmeldingen er åpen.

 

Særskilt tilrettelegging av prøven

 

Hvis du har behov for tilrettelegging av prøven, kan du søke kommunen om dette. Du må kontakte prøvestedet ditt senest tre virkedager etter at oppmeldingen til prøven er stengt. Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped som du legger ved søknaden om tilrettelegging. Tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, at du får sitte på et eget rom når du skal ta prøven, eller at du får ta muntlig prøve uten medkandidat. Kommunen kan hjelpe deg dersom du ønsker å søke om særskilt tilrettelegging av prøven. 

Prøvebevis kommer i posten etter cirka 4-8 uker. Husk å ta vare på prøvebeviset ditt!


 

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809