Norskopplæring

Hva tilbyr vi?

Vi har norskkurs for nybegynnere og viderekommende opp til B2-nivå. Vi tilbyr kurs på mellom 3 og 5 dager og kursene er på ulike nivåer og med ulik progresjon. Ved oppstart gjennomføres det tester slik at elevene blir plassert på rett nivå.

 

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 05.08.2021

Information in English

We have day time lessons for beginners and advanced learners (level A1-B2).

Advanced learners are tested and placed in groups based on their Norwegian language level.

Some people have the rigth to free Norwegian lessons.Read more here

 

Rett og plikt til gratis opplæring

Følgende grupper har rett og plikt til 600 timer opplæring (550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap):

 • Personer med opphold ut fra asylstatus, humanitært grunnlag og kollektiv beskyttelse
 • Familiegjenforening med overnevnte
 • Familiegjenforening med norske eller nordiske borgere

 

Plikt til opplæring, men ikke gratis rett

Følgende gruppe får ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 600 timer i norsk og samfunnskunnskap for å få bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse) eller norsk statsborgerskap:

 • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
 • Personer som kommer til landet på grunn av familiegjenforening med disse
   

Ikke plikt til opplæring, men rett til opplæring mot betaling

Studenter, au pairer, andre med midlertidig opphold, nordiske borgere og personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket faller utenfor ordningen med rett og plikt til opplæring. Disse kan få tilbud om kurs i norsk mot å betale kursavgift. 


Betalende deltakere på norskopplæring

For deltakere som ikke har rett og plikt til norskopplæring, koster det for tiden 40 kr. pr undervisningstime. Betalingen skjer forskuddsvis.

Krav for å søke permanent opphold

Norske myndigheter har fastsatt krav til de som skal søke permanent opphold i Norge. Les mer om dette på UDI sine sider. UDI har også ei sjekkliste, som du kan bruke for å se hvilke krav som gjelder for akkurat deg.

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809