Integreringstjenesten

VOI har hovedansvaret er å legge til rette for integrering av mennesker som bosettes i Andøy kommune som flyktninger. VOI skal også bidra til at disse blir kvalifisert til arbeid eller utdanning.

Integreringstjenesten har ansvaret for bosetting og den praktiske oppfølging av flyktningene samt veiledning og informasjon.

Avdelingens hovedoppgaver:

  • Bosetting av flyktninger i samsvar med gjeldende vedtak
  • Praktisk hjelp og veiledning overfor flyktningene
  • Iverksette introduksjonsprogram
  • Koordinering og samhandling mellom offentlige og private organ
  • Arbeid for god integrering og samarbeid med frivilligheten

 

 

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 05.08.2021
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809