Voksenopplæring og Integrering

Voksenopplæring og Integrering (VOI) er lokalisert i Fjordgata 2 på Andenes (vis-à-vis Rådhuset) Avdelingen er organisert i Rådmannens stab.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 05.08.2021

VOI tilbyr norskopplæring opp til B2-nivå og grunnskole for voksne. I tillegg tilbyr vi, i samarbeid med OPUS/Nordland fylkeskommune, yrkesfagopplæring gjennom kombinasjonsløpet. 

VOI bosetter flyktninger etter anmodning fra Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi) og på bakgrunn av gjeldende kommunestyrevedtak. VOI har hovedansvaret er å legge til rette for integrering av mennesker som bosettes i Andøy kommune som flyktninger. VOI skal også bidra til at disse blir kvalifisert til arbeid eller utdanning.

Det arrangeres prøver i:

  • Norsk
    Satsborgerprøve
  • Samfunnskunnskapsprøve

 

Kontaktinformasjon
Avdelingsleder: Stig K. Johansen
Telefon: 414 08 242
E-post: stig.johansen@andoy.kommune.no

 

Integreringskonsulent:
Lena Spjelkavik
Telefon: 991 61 805
E-post : lena.spjelkavik@andoy.kommune.no

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809