Borgelig vigsel

Vigsel - Klikk for stort bilde  Fra 1. januar 2018 overføres borgerlige vigsler fra tingretten til kommunene. Det betyr at borgerlige vigsler vil skje i Andøy fra og med 2018. 

Vigselstilbudet i Andøy kommune er i utgangspunktet kostnadsfritt og tilbys alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, uavhengig av bosted. 

Tid og sted for vigsler
Andøy kommune kan foreta vigsler fra og med 22. januar 2018.

Vigslere i Andøy kommune
Ordfører Knut A. Nordmo, varaordfører Lill Pettersen og rådmann Andreas Jordell.

Vedtatt Reglement for vigsler i Andøy kommune (PDF, 15 kB)

Publisert av Charlotte Heimtoft Lassesen. Sist endret 21.07.2021

 Spørsmål

Dersom dere har spørsmål, send en epost til vigsel@andoy.kommune.no eller ta kontakt med publikumssenteret 76 11 50 00.

 

Før dere gifter dere:

Skatteetaten må sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene.Den raskeste måten er å søke om prøvingsattest elektronisk hvis dere begge har norsk personnummer. Det kan også søkes ved å sende inn skjemaene på papir. Dersom dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, vil Skatteetaten utstede og sende dere en prøvingsattest. Hvis dere søker elektronisk vil attesten sendes til en av dere i Altinn. Hvis dere søker på papir vil dere få attesten i posten.


Se Skatteetatens nettsider Ekteskap i Norge for informasjon om skjemaer som må fylles ut og prøving av vilkår for ekteskapsinngåelse. Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før vigselen. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse og må være gyldig på vigselstidspunket. 


Prøvingsattest
Den originale prøvingsattesten sendes til Andøy kommune i god tid før vigselen og senest to uker før. 
Send prøvingsattesten til: Andøy kommune,  Postboks 187, 8483 Andenes

Vi vil bekrefte at vi har mottatt prøvingsattesten. Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten

Avtale vigselstid:
Avtale om vigsel må skje senest to uker i forkant. For å avtale tidspunkt, ta kontakt på e-post vigsel@andoy.kommune.no eller telefon 76 11 50 00. Vi anbefaler å ta kontakt i god tid.

Vi gir tilbakemelding på om tidspunktet er ledig så raskt som mulig. Sett gjerne opp alternative tidspunkt eller datoer i tilfelle førstevalget er opptatt. Oppgi gjerne et telefonnummer dere kan nås på. 
 

Praktisk informasjon:
 

·         Brudeparet, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel.
Brudeparet må fremvise legitimasjon.
 

·         I rådhuset er det fortrinnsvis formannskapssalen som brukes som vigselsrom.
Andre steder for vigsel, også utendørs, kan skje etter nærmere avtale. Dette må avtales på forhånd.
 

 • Det skal være to vitner til stede under vigselen. Dette kan være forlovere eller to andre personer over 18 år.
   

·         Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter. 

 • Seremonien foregår vanligvis på norsk. Dersom dere ønsker at seremonien skal holdes på engelsk, må dette gis beskjed om når dere avtaler tid for vigsel. Dersom en av dere eller begge ikke forstår norsk eller engelsk, må dere selv sørge for kvalifisert tolk. 
   

·         Selve seremonien varer vanligvis 10-15 minutter. Under seremonien brukes det borgerlige vigselsformularet. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.
Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt fra folkeregisteret.

 • Ønsker dere ringpåsetting, musikkinnslag og/ eller diktlesning eller andre tekstinnslag under seremonien, må dere gi beskjed om dette i god tid før vigselen. 
   
 • Etter seremonien vil dere få en midlertidig vigselattest.
  Endelig vigselsattest utstedes av Skatteetaten. 
 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809