Vedtatt reguleringsplan FV 82, delstrekning E-F. Forfjord-Strandland

reguleringsplan.png - Klikk for stort bilde

VEDTATT REGULERINGSPLAN, PLAN-ID: 1871-201701

Detaljreguleringsplan for FV82 Sortland – Risøyhamn, delstrekning E-F; Forfjord - Strandland 

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 13.12.2018

 Kommunestyret vedtok i møte 23.04.2018, sak nr. 26/2018, detaljreguleringsplan for FV82 Sortland – Risøyhamn, delstrekning E-F; Forfjord – Strandland, plan-ID 1871-201701.

 

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

 

Vedtatt plankart i målestokk 1:2000, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunens Servicetorg i rådhuset på Andenes.

 

Les reguleringsplan her

 

 

Frist for å klage på vedtaket er satt til 4. januar 2019.

 

Planen omfatter området vist på kartutsnittet:

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809