Varsel om oppstart av Detaljregulering for Grusuttak Rise, Bjørnskinn.

Grustak.jpg - Klikk for stort bilde  En detaljreguleringsplan fastsetter hvordan et område kan brukes og gir spesifikke føringer for hva som kan bygges der. Bildet som er lagt ved, viser området på Bjørnskinn hvor det er planlagt grusuttak. 

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 20.05.2019

 Formålet med planen er å tilrettelegge for etappevis uttak av grus/pukk

med tilbakeføring av arealer for fremtidig landbruk.

 

 Planen vurderes å ikke falle inn under forskrift om

konsekvensutredning. Direkte berørte parter tilskrives.

 

Les mer om planen i linken:  http://www.andoy.kommune.no/handlers/fh.ashx?FilId=22435

 

Mulighet til medvirkning

 

Alle har mulighet til medvirkning. Det vil si at man i løpet av en frist på minst 6 uker kan sende inn skriftlig innspill til planen.

 

Innspill og merknader sendes til Asplan Viak AS, Ranværingsgata 6,

8450 Stokmarknes eller dagmar.kristiansen@asplanviak.no

innen 21 juni 2019.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809