Deling av eiendom

Vei på Nordmela  Linnft.jpg - Klikk for stort bilde Her finner du informasjon og skjema for å søke deling av eiendom.

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 16.06.2020

Hvis du skal søke fradeling av eiendom er ofte søknadsprosessen lik som i en byggesak. Det er fordi deling også er et tiltak etter plan- og bygningsloven.

Kommunen har tatt i bruk et enklere skjema for å søke deling. 

 
Gjelder delingen en landbrukseiendom (området avsatt til LNFR-formål i kommuneplanens arealdel) ber vi om at du også fyller ut vårt skjema for tilleggsinformasjon og legger det ved søknaden.
Søknad om deling bør bestå av utfylt søknad, målsatt situasjonsplan, kvittering for nabovarsel, dersom nødvendig må avtale for parkering eller adkomst over annen eiendom også vedlegges søknaden.
 
Når søknaden er behandlet for du tilsendt et vedtak etter plan- og bygningsloven. Vi sender søknaden videre til vår landmåler for oppmåling og føring i matrikkelen. 
 
Tilleggsinformasjon for deling av landbrukseiendommer (Word (DOCX, 16 kB)/PDF (PDF, 196 kB))
 
Situasjonskart eller kartutsnitt? 
Det er mulig å hente skrive ut kartutsnitt fra kommunekart.com. Her finner du også enkle tegningsverktøy. 
 
Dersom du trenger kartutsnitt i målestokk kan du bruke nettstedet Infoland.


Nabovarsel
Fradeling må normalt nabovarsles på lik linje som en byggesak. Her finner du mer informasjon om nabovarsel.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809