Revisjon -Regional plan om vannkraft

 Offentlig ettersyn. Forslag til planprogram

 

kraft - Klikk for stort bilde

 

Nordland fylkesting har vedtatt at Regional plan om små kraftverk i Nordland skal revideres.

Fylkesrådet i Nordland vedtok et forslag til planprogram i sak 227-2016 "Høring - forslag til planprogram - Regional plan om vannkraft". Forslag til planprogram er lagt ut på høring i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) kap 8 og offentlig ettersyn i henhold til pbl § 5-2.

Planen kan lastes ned her  (PDF, 1020 kB) eller leses på rådhuset ved å kontakte publikumssentret. 

Publisert av Charlotte Heimtoft Lassesen. Sist endret 21.07.2016

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809