DET SPRENGES I HAVNA

 

IMG_4620.JPG - Klikk for stort bilde

 

 

 

De av innbyggerne som bor i sentrum av Andenes har nok de siste dagene merket at det har vært høye smell fra Havna. Dette har sammenheng med  Andøy kommune sitt prosjekt med utbedring av vestre havn. (Fyrvika). Sjøentreprenøren utfører oppdraget for Andøy kommune. De kan informere om at det i hele prosjektperioden vil kunne være daglige sprengninger i Havna. Prosjektet vil være ferdig i midten av desember. Sprengingene vil kunne foregå på dagtid mellom kl 0700 - 1900. Kun i unntakstilfeller vil det kunne bli sprengninger senere på kveldstid.

Det er plassert ut rystelsesmålere ved Fyret, Grønnbua og en bolig i sjøgata for å kunne ha kontroll over nivået på sprengningene  og rystelsene disse forårsaker. Frilund hos Sjøentreprenøren informerer om at folk vil merke rystelsene, men disse er ikke farlig. De ligger langt under terskelverdien lagt for slike arbeider.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 14.10.2015

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809