Det sprenges i havna på Andenes

IMG_4620.JPG - Klikk for stort bilde

 

Utdypingsprosjektet i Andenes vestre havn vil ikke være ferdigstilt i desember som tidligere annonsert, men vil fortsette ut på nyåret.

I hele prosjektperioden vil det kunne være daglige sprengninger i Havna.

Sprengningene vil fortrinnsvis foregå på dagtid mellom kl 0700 – 1900. Kun i unntakstilfeller vil det kunne bli sprengninger senere på kveldstid.

 

I forkant av sprengningsarbeidene er det med bakgrunn i gjeldende norsk standard gjort analyser for å vurdere konsekvensen for tilstøtende byggverk.

Det er utplassert rystelsesmålere på strategiske områder for å måle hvordan opptredende rystelser er i forhold til beregnet grenseverdi.

 

Sprengningsarbeidene i havneområdet vil kunne merkes i omkringliggende bebyggelse, uten at opptredende rystelser overskrider grenseverdien utregnet etter gjeldende norsk standard.

Pr. dags dato har rystelsesmålerne ikke gitt utslag over grenseverdien.

Publisert av Charlotte Heimtoft Lassesen. Sist endret 17.11.2015

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809