Feiing og tilsyn av fyringsanlegg

(Med «fyringsanlegg» mener vi: Ildsted, røykkanaler og skorstein.)

Varsling om feiing og tilsyn

Varsel om feiing og tilsyn av fyringsanlegget vil nå bli sendt ut i form av SMS. Varslet vil bli sendt på mobiltelefon til registrert eier av bolig eller beboer på adresse. Eiere eller beboere som ikke har mobiltelefon eller utilgjengelig nummer vil bli varslet på annen måte. Når du mottar et varsel om feiing eller tilsyn er det viktig at du svarer ved å trykke på linken i meldingen. Hvis du ikke svarer på denne meldingen, er det ikke sikkert at feiing blir utført. Du svarer enkelt på meldingen ved å trykke på den blå linken i varslet du har fått. Her kan du bekrefte, avkrefte eller utsette feiing eller tilsyn. Du kan også skrive en melding til feieren i feievarslet. Hvis du utsetter feiing eller tilsyn, må du selv ta kontakt med feieren for ny avtale. (Feier mobil 95523804) 

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 08.02.2021

 Et eksempel av feievarsel:

 

1.Trykk på den blå linken for å se feievarslet og besvare dette.

 

Bilde1.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

2. Selve feievarslet ser slik ut. Sånn vil feieren helst ha det. Skroll/sveip til bunn for å besvare.

 

Bilde2.jpg - Klikk for stort bilde

 

Bilde3.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

Trykk «Velg» under status for å bekrefte, avkrefte eller utsette etterfulgt av «Send tilbakemelding». Når feieren har vært på besøk vil du få melding om gjennomført eller ikke gjennomført oppdrag/avtale.

 

 

Feiing

 

Ifølge ny forskrift om brannforebygging (1.jan.2016) skal feiing og tilsyn av boliger, fritidsboliger og hytter nå være behovsprøvd. (NB. Husk at de samme reglene som omhandler brann og sikkerhet i din bolig, gjelder nå også på din hytte eller fritidsbolig). Det vil si at skorsteinen feies ved behov, og at ikke alle får feiing hvert år. Det er feieren som vurderer hvor ofte skorsteinen bør feies og hvor ofte det bør gjennomføres tilsyn med fyringsanlegget. (Tilsyn ca. hvert 5 år)

Dette må du gjøre før feieren kommer på feiing:

 • Lukk alle ovnsdører, spjeld og ventiler
 • Det må ikke fyres i ildsted
 • Reis opp veggstige til takstige (Sikre veggstige ved behov)
 • Takstige må være fastmontert i taket, sikker og ikke laget av treverk
 • Hvis feieren skal ta ut sota, må eier eller representant være til stede. Hvis ingen er til stede, må uttak av sot avtales før feiing.

Hvis du ikke har mulighet til å sette opp stige, kan du kontakte feieren som da kan være behjelpelig med dette. Det skal monteres feieplattform eller feieluke hvis skorsteinen er over 1,2m høy (Fra standplass), eller hvis det er vanskelige forhold som gjør at feieren ikke kan stå trygt å feie.

 

 

Branntilsyn

 

Tilsyn av fyringsanlegget gjennomføres ved behov, men innenfor en tidsramme av ca. 5 år. Vanligvis gjennomføres ikke tilsyn i forbindelse med feiing (Feiesesong), men igjen er det behovet som avgjør dette. Eier eller kjøper av bolig kan også bestille tilsyn ved behov. (Dette kan være lurt som kjøper)

Dette sjekkes ved tilsyn:

 • Røykvarslere
 • Slokkemiddel
 • Skorstein i hele sin lengde
 • Ildsted m. brannmur
 • Oppbevaring av gass

 

Ved mottatt varsel om tilsyn, plikter huseier å informere eventuelle leietakere om dette og sørge for at feieren har tilgang til hele fyringsanlegget. Husk at det er eier av bolig, fritidsbolig eller hytte sin plikt å sørge for at boligen er tilstrekkelig utstyrt med fungerende røykvarsling og godkjent slokkemiddel.

 

 

Eldre boliger med teglskorstein.

 

Skal du kjøpe eller selge en eldre bolig er det lurt å sjekke hvilken stand skorsteinen er i, og hvilken type skorstein huset eller hytta har. Da kan du kontakte feieren for å få en tilsynsrapport. Hvis det ikke foreligger en tilsynsrapport på gjeldende bolig eller hytte, kan feieren komme og gjennomføre et tilsyn med fyringsanlegget. Det kan fort bli en ekstra utgift hvis skorsteinen ikke er i forskriftsmessig stand og ikke fungerer som forutsatt. Det er teglskorsteiner og skorsteiner av betong som har de strengeste oppstillingsvilkårene, og de strengeste avstandskravene til brennbart materiale. (Ensjikts skorstein). Her under kan du se oppstillingsvilkårene og avstandskrav for denne typen skorsteiner: Krav til teglskorstein

 

Hvis teglskorstein eller betongskorstein ikke er i god stand, og ikke oppfyller oppstillingskravene, anbefaler feiervesenet at skorsteinen rehabiliteres. En god måte å rehabilitere en ensjikts skorstein på, er å få montert et nytt røykrør i den eksisterende skorstein. Å rehabilitere skorsteinen vil øke brannsikkerheten. Denne typen rehabilitering er søknadspliktig iht. Plan og bygningsloven, og det skal søkes til kommunen før denne typen arbeider settes i gang. Her settes det også krav til produkter som brukes og til at installatør/firma er kyndig, og har lov til å utføre denne typen arbeid. Med nytt røykrør montert i skorsteinen vil de strenge avstandskravene til brennbart materiale oppheves.

 

Hvis du har spørsmål angående feiing eller tilsyn, kan du kontakte feieren i Andøy kommune på mobil: 95523804.

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809