Brannfarlige varer og LPG (gass)

Bensin, rødsprit, lynol og liknende  er væsker som karakteriseres som svært brannfarlige (brannfarlig væske klasse A). Det skal ikke mer til enn en gnist før de antenner.  Derfor er det viktig at de lagres riktig og at beholderne som væskene oppbevares i er tette og tydelig merket. Les mer om oppbevaring av brannfarlig væske og gass.

Sist endret 14.08.2015
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809