Brann og branntilsyn
Publisert 10.11.2020
Bilde1.jpg

(Med «fyringsanlegg» mener vi: Ildsted, røykkanaler og skorstein.)

Varsling om feiing og tilsyn

Varsel om feiing og tilsyn av fyringsanlegget vil nå bli sendt ut i form av SMS. Varslet vil bli sendt på mobiltelefon til registrert eier av bolig eller beboer på adresse. Eiere eller beboere som ikke har mobiltelefon eller utilgjengelig nummer vil bli varslet på annen måte. Når du mottar et varsel om feiing eller tilsyn er det viktig at du svarer ved å trykke på linken i meldingen. Hvis du ikke svarer på denne meldingen, er det ikke sikkert at feiing blir utført. Du svarer enkelt på meldingen ved å trykke på den blå linken i varslet du har fått. Her kan du bekrefte, avkrefte eller utsette feiing eller tilsyn. Du kan også skrive en melding til feieren i feievarslet. Hvis du utsetter feiing eller tilsyn, må du selv ta kontakt med feieren for ny avtale. (Feier mobil 95523804) 

Publisert 09.05.2016
IMG_6335.JPG

 

Ved Risøyhamn skole og i skolens uteområde i dag mandag 9.5 og ved Andenes skole og skolens uteområde tirsdag 10.5 skal brannvesenet, ambulansetjenesten og politiet gjennomføre en samhandlings øvelse i PLIVO (pågående livstruende vold). Fra ca. kl. 1600 – 2000.

 

Under øvelsen vil det bli brukt blålys og sirener i forbindelse med øvelsesaktiviteten, sminkede markører og noe smell fra håndvåpen. Det blir IKKE brukt noe skarp ammunisjon.

 

Nødetatene ber om at forelder passe på slik at barn og unge ikke kommer inn på øvingsområdet. Området vil bli avsperret med sperretape og skilt.

Publisert 14.08.2015

Andøy brannvesen (ABV) er en operativ og forebyggende brann- og redningstjeneste med ansvar for et område på 656 km2, og pr høsten 2008 ca 5070 innbyggere.  ABV er et kommunalt brannvesen med hovedsete for administrasjon og ledelse på Andenes.  Brannstasjonen/mannskapene er lokalisert på Andenes og i Risøyhamn. I tillegg er det frivillige mannskaper på Dverberg og på Bleik.

Publisert 14.08.2015

Hvert år brenner mellom 1500 og 2000 boliger i Norge. En brann er en alvorlig hendelse for alle som er involvert.  De materielle og menneskelige konsekvensene er ofte dramatiske. Den årlige brannerstatningen i Norge er på nesten fire milliarder kroner. I tillegg omkommer mellom 50 og 80 mennesker hvert år i brann. Vi ønsker å fortelle litt om hva som kan gjøres for å bedre brannsikkerheten i hjemmet.

Publisert 14.08.2015

Fyrverkeri fører hvert år til skader på mennesker og bygninger. Fyrkerkeri fører også til skog- og gressbranner. Nærmere 200 personer får legebehandling årlig som følge av brann- og eksplosjonsskader. Fyrkerkeri er et sprengstoff og må behandles deretter. Følg fyrverkerireglene, så er du tryggere.Publisert 14.08.2015

Andøy brannvesen, tlf. 76 11 50 00
Feiemester Bengt Stian Henriksen, tlf. 76 11 57 40

Spørsmål om feiing og tilsyn samt klager rettes fortrinsvis til feiemester eller brannvesenets forebyggende avdeling.  Det kan f.eks. gjelde spørsmål om, kontroll av ildsted og pipe, klage på avgift, krav til trinn på taket, fyringsforbud samt uteblitt feiing eller andre tjenester fra feieren.

Publisert 14.08.2015
Det er mange hensyn å ta når man gjør opp et bål. Brannlovgivingen har lover og regler om dette, og man bør dessuten ta hensyn til naboer og mennesker med allergiske plager. I følgende artikkel kan du lese mer om lokale forskrifter og nyttige tips for bålbrenning og grilling. 
Forskrift om brenning av avfall (PDF, 73 kB)
Publisert 14.08.2015
Bensin, rødsprit, lynol og liknende  er væsker som karakteriseres som svært brannfarlige (brannfarlig væske klasse A). Det skal ikke mer til enn en gnist før de antenner.  Derfor er det viktig at de lagres riktig og at beholderne som væskene oppbevares i er tette og tydelig merket. Les mer om oppbevaring av brannfarlig væske og gass.
Publisert 14.08.2015

Andøy Brannvesen (ABV) skal ved branner og akutte ulykker være underveis for å hjelpe innen 240 sekunder på dagtid og 360 sekunder om natten etter at mannskapene er varslet (forspenningstid).  Innsatstiden fra mannskapene er varslet til de er i innsats på stedet skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem m.v. og konsentrerte industrionråder.Innsatstiden i tettsteder for øvrig skal ikke overskride 20 minutter. Innsatsen fordeles mellom stasjonene på Andenes og i Risøyhamn slik at full dekning sikres helst innenfor 30 minutter.


 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809