Teknisk drift
Publisert 22.09.2021
Gatelys. Foto Linnft.jpg

På denne siden kan du melde feil og mangler til teknisk etat på følgende områder:

 

 

  • Brøyting og strøing
  • Gatelys
  • Park
  • Veivedlikehold
  • Annet

Vennligst vær så nøyaktig som mulig når du beskriver problemet. Og vær nøyaktig i beskrivelsen av hvor problemet er.

Publisert 21.12.2018

 Mørke gatelys langs Merkeveien og Daniel Olaisens vei skyldes jordfeil.

 

Feilretting krever omfattende reparasjonsarbeid og evt. utskifting av deler av anlegget.

Utbedringsarbeidet vil sannsynligvis dessverre ikke bli gjennomført før sommeren 2019.

Vi beklager den oppståtte situasjonen

Publisert 21.07.2016
kraft

 Offentlig ettersyn. Forslag til planprogram

 

 

Nordland fylkesting har vedtatt at Regional plan om små kraftverk i Nordland skal revideres.

Fylkesrådet i Nordland vedtok et forslag til planprogram i sak 227-2016 "Høring - forslag til planprogram - Regional plan om vannkraft". Forslag til planprogram er lagt ut på høring i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) kap 8 og offentlig ettersyn i henhold til pbl § 5-2.

Planen kan lastes ned her  (PDF, 1020 kB) eller leses på rådhuset ved å kontakte publikumssentret. 

Publisert 13.07.2016
vannledning

 Grunnet arbeider på ledningsnettet kan abonnenter på strekningen f.o.m. Breivika t.o.m. Andenes oppleve reduksjon på vannkapasitet og trykk i perioden torsdag 14.7.2016 kl. 22.00 til fredag 15.7.2016 kl. 07.00.

I perioder innenfor tidsrommet kan abonnenter i enkelte områder oppleve å bli helt fri for vann.

Det anbefales ikke å tappe vann i tidsrommet utspyling foregår.

Abonnenter anbefales å demontere siler i kraner og utstyr etter vedlikeholdet, samt tappe ned innomhus før siler remonteres.

Anbefalt tappetid 15-20min.

 

Teknisk enhet

Publisert 08.06.2016
harepest_bekk.jpg

 

 

 

Ref. vedtak KS-049/15 har Andøy kommune vedtatt å innføre avbøtende tiltak til de innbyggere i Andøy som er rammet av harepest.

Tiltaket vil være i form av kommunalt tilskudd til innkjøp og montering av renseanlegg til de berørte husstander. Innbyggere/hjemmelshavere som er berørt bes benytte søknadsskjema (DOC, 468 kB)  i forkant av innkjøp/montering. Søknaden inneholder fremgangsmåte og retningslinjer som må oppfylles før tilskudd kan utbetales.

For spørsmål, kontakt avd. ingeniør teknisk enhet Tom Schaug på 761 11 50 43/e-post tom.schaug@andoy.kommune.no

Publisert 18.11.2015
vannledning

 

 Grunnet vedlikehold av ledningsnettet vil abonnenter på strekningen f.o.m. Breivika t.o.m. Andenes ha redusert vannkapasitet i perioden torsdag 19.11.2015 kl. 22.00 til fredag 20.11.2015 kl. 06.00.

I perioder innenfor tidsrommet kan abonnenter i enkelte områder oppleve å bli helt fri for vann.

Det anbefales ikke å tappe vann i tidsrommet utspyling foregår.

Abonnenter anbefales å demontere siler i kraner og utstyr etter utspyling, samt tappe ned innomhus før siler remonteres.

Anbefalt tappetid 15-20min

Publisert 17.11.2015
IMG_4620.JPG

 

Utdypingsprosjektet i Andenes vestre havn vil ikke være ferdigstilt i desember som tidligere annonsert, men vil fortsette ut på nyåret.

I hele prosjektperioden vil det kunne være daglige sprengninger i Havna.

Sprengningene vil fortrinnsvis foregå på dagtid mellom kl 0700 – 1900. Kun i unntakstilfeller vil det kunne bli sprengninger senere på kveldstid.

 

I forkant av sprengningsarbeidene er det med bakgrunn i gjeldende norsk standard gjort analyser for å vurdere konsekvensen for tilstøtende byggverk.

Det er utplassert rystelsesmålere på strategiske områder for å måle hvordan opptredende rystelser er i forhold til beregnet grenseverdi.

 

Sprengningsarbeidene i havneområdet vil kunne merkes i omkringliggende bebyggelse, uten at opptredende rystelser overskrider grenseverdien utregnet etter gjeldende norsk standard.

Pr. dags dato har rystelsesmålerne ikke gitt utslag over grenseverdien.

Publisert 02.11.2015

I linken nedenfor ligger endel informasjon om vann i kjelleren.

http://norskvann.no/images/elinr/Pdf/Informasjonsbrosjyre_kjelleroversvommelser.pdf

Publisert 14.10.2015
IMG_4620.JPG

 

 

 

 

De av innbyggerne som bor i sentrum av Andenes har nok de siste dagene merket at det har vært høye smell fra Havna. Dette har sammenheng med  Andøy kommune sitt prosjekt med utbedring av vestre havn. (Fyrvika). Sjøentreprenøren utfører oppdraget for Andøy kommune. De kan informere om at det i hele prosjektperioden vil kunne være daglige sprengninger i Havna. Prosjektet vil være ferdig i midten av desember. Sprengingene vil kunne foregå på dagtid mellom kl 0700 - 1900. Kun i unntakstilfeller vil det kunne bli sprengninger senere på kveldstid.

Det er plassert ut rystelsesmålere ved Fyret, Grønnbua og en bolig i sjøgata for å kunne ha kontroll over nivået på sprengningene  og rystelsene disse forårsaker. Frilund hos Sjøentreprenøren informerer om at folk vil merke rystelsene, men disse er ikke farlig. De ligger langt under terskelverdien lagt for slike arbeider.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809