Reguleringsplan for rassikring fv. 7702 Røyken, Andenes – Bleik, til offentlig ettersyn

rassikring.jpg - Klikk for stort bilde Statens vegvesen har av Nordland fylkeskommune fått i oppdrag å rassikre fylkesveg 7702 (tidligere 976) mellom Andenes og Bleik, og har nå utarbeidet et forslag til reguleringsplan for rassikring av fylkesveg 7702 Røyken, Andenes–Bleik. 

Reguleringsplanen vil ligge ute til offentlig ettersyn til 21. januar 2020, og vi ber om eventuelle merknader til planen innen denne frist. 

Publisert av Sindre Wolf. Sist endret 04.12.2019
Plandokumentene kan lastes ned fra siden "Reguleringsplan".
 
Trenger du en kopi kan du finne dette hos Statens vegvesen i Harstad (Fjordgata 5, 9405 Harstad) eller hos Andøy kommune, Storgata 68, 8480 Andenes.
 
Planen kan i spesielle tilfeller sendes ut. Ta i så fall kontakt.
 

Folkemøte

Statens vegvesen vil avholde folkemøte om planen 4. desember 2019, kl. 1800 på Bleik Samfunnshus.
 

Merknader

Fristen for å sende merknader til reguleringsplanen er 21. januar 2020.
Merknader sendes til:
firmapost-nord@vegvesen.no, eller
Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø.
E-post og brev merkes 19/41911.
 

Kontakt

Dersom dere har spørsmål kan dere kontakte:
Ingeborg Solberg, planleggingsleder. Mobil: 918 18 960. E-post: ingeborg.solberg@vegvesen.no
Svein Kåre Strøm, prosjektleder. Mobil: 950 21 198. E-post: svein.strom@vegvesen.no
 
Dere finner mer informasjon om den formelle planprosessen i selve reguleringsplanen. Dette varsel er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven §12-10. Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §12-3 og 3-7.

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809