Offentlig ettersyn av områderegulering for Andøya Spaceport, Børvågen.

Kartutsnitt.PNG - Klikk for stort bilde  Formannskapet i Andøy kommune har vedtok mandag 19. August å legge områderegulering for Andøya Spaceport, Børvågen, ut på høring og offentlig ettersyn.

 

En områdereguleringsplan fastsetter hvordan et område kan brukes og gir føringer for hva som kan bygges der. Bildet som er lagt ved, viser området hvor det er planlagt etablering av oppskytningsbase. Bildet viser også hvor langt sikkerhetssonene strekker seg.

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 27.08.2019

 Hensikten med planarbeidet er å utvikle Børvågen for etablering av oppskytningsbase for små satelitter i to faser:

 

  1. Fase 1 – interim pad.

En innledende, begrenset evne til å levere en tidlig lansering i slutten av 2020 basert på en oppskytningsrampe på land, og midlertidig infrastruktur. Se kap. 5.5. i planbeskrivelse.

  1. Fase 2 – Operativ fase  

Full driftskapasitet med to oppskytningsramper anlagt på utfylling i sjø med faste systemer og infrastruktur tilknyttet et ferdig utbygd operasjons, administrasjon og service senter.

 

 Mulighet til medvirkning

 

Alle har mulighet til medvirkning. Det vil si at man i løpet av en frist på minst 6 uker kan sende inn skriftlig innspill til planen.

 

Planforslaget med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken finner du her: http://www.andoy.kommune.no/tjenester/teknisk/tekniske-tjenester/kunngjoring-om-offentlig-innsyn/horing-og-offentlig-ettersyn-andoy-spaceport/

 

Disse dokumentene ligger også på servicetorget i Andøy kommune. Det finner du i første etasje på rådhuset. Adressen er storgata 68 på Andenes.

Temarapporter og fagnotater finnes på Andøya spaceport sine hjemmesider: https://www.andoyaspaceport.no/informasjon/rapporter/

 

Merknader innen 11. Oktober 2019

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Andøy kommune, tekniske tjenester, postboks 68, 8480 Andenes innen 11. Oktober 2019

 

Oppgi sakens plan-ID som er 1871-201703

 

Har du spørsmål knyttet til planarbeidet kan du kontakte Emil Iversen på tlf: 76115080 eller e-post: emil.iversen@andoy.kommune.no

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809