Offentlig ettersyn av nytt sykehjem på Åse

Nytt sykehjem Åse.jpg - Klikk for stort bilde  En detaljreguleringsplan fastsetter hvordan et område kan brukes og gir spesifikke føringer for hva som kan bygges der. Bildet som er lagt ved, viser området på Åse hvor det er planlagt nytt sykehjem. 

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av nytt sykehjem på Åse med tilhørende infrastruktur. Sykehjemmet vil dimensjoneres til 24 sykehjemsplasser, 8 dagplasser og ca. 25-30 ansatte.

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 09.04.2019

 Mulighet til medvirkning

 

Alle har mulighet til medvirkning. Det vil si at man i løpet av en frist på minst 6 uker kan sende inn skriftlig innspill til planen.

 

Planforslaget med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken finner du her: 

http://www.andoy.kommune.no/tjenester/teknisk/tekniske-tjenester/offentlig-ettersyn-av-nytt-sykehjem-ase/

 

Disse dokumentene ligger også på servicetorget i Andøy kommune. Det finner du i første etasje på rådhuset. Adressen er storgata 68 på Andenes.

 

Merknader innen 20. mai

 

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Andøy kommune, tekniske tjenester, postboks 68, 8480 Andenes innen 20. mai 2019.

 

Oppgi sakens plan-ID som er 1871-201901.

 

Har du spørsmål knyttet til planarbeidet kan du kontakte Emil Iversen på tlf: 76115080 eller e-post: emil.iversen@andoy.kommune.no

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809