Offentlig ettersyn av hyttefelt på Hamarøy

Hamarøy hyttefelt planavgrensning.PNG - Klikk for stort bilde Det er laget et forslag til reguleringsplan for hyttefelt på Hamarøy i Risøyhamn. De som blir berørt kan komme med innspill.

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 19.02.2019

En detaljreguleringsplan fastsetter hvordan et område kan brukes og gir spesifikke føringer for hva som kan bygges der. Bildet som er lagt ved, viser området på Hamarøy hvor det er planlagt hyttefelt. 

 

Hensikten med planen er at Hamarøyneset skal utvikles slik at det kan etableres fritidsboliger og enkelte utleieenheter. Planen innebærer også at området skal bli et attraktivt frilufts- og rekreasjonsområde.

 

Det foreslås at en del av sjøarealet i nord reguleres til felles småbåtanlegg, med et område for naust på land og friluftsområde i sjø. Et mindre område i nordøst planlegges for reiselivsrelatert tjenesteyting og overnatting.

 

Mulighet til medvirkning

 

De som blir berørt av forslaget har mulighet til medvirkning. Det vil si at man i løpet av en frist på minst 6 uker kan sende inn skriftlig innspill til planen.

 

Planforslaget med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken finner du her: 

www.andoy.kommune.no/tjenester/teknisk/tekniske-tjenester/reguleringsplan-hamaroy-hyttefelt-risoyhamn/

 

Disse dokumentene ligger også på servicetorget i Andøy kommune. Det finner du i første etasje på rådhuset. Adressen er storgata 68 på Andenes.

 

Merknader innen 5. april

 

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Andøy kommune, tekniske tjenester, postboks 68, 8480 Andenes innen 5. april 2019.

 

Oppgi sakens plan-ID som er 1871-201404.

 

Har du spørsmål knyttet til planarbeidet kan du kontakte Emil Iversen på tlf: 76115080 eller e-post: emil.iversen@andoy.kommune.no


 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809