Innspill til plan for Åse næringsområde?

a Åse næringsområde.PNG - Klikk for stort bilde Planen skal legge til rette for utbygging av kontorene til Karstein Kristiansen Entreprenør AS. Bildet viser området hvor Åse næringsområde er planlagt.

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 19.02.2021

Formannskapet i Andøy kommune har vedtatt å legge detaljregulering Åse næringsområde ut på høring og offentlig ettersyn. Merknader kan sendes inn innen 29. Mars 2021.

 

En detaljreguleringsplan fastsetter hvordan et område kan brukes og gir føringer for hva som kan bygges der. Bildet over viser området hvor Åse næringsområde er planlagt. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av kontorene til Karstein Kristiansen Entreprenør AS.

 

Mulighet til medvirkning

Alle har mulighet til medvirkning. Det vil si at man i løpet av en frist på minst 6 uker kan sende inn skriftlig innspill til planen.

  • Planforslaget med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken finner du her.
  • Disse dokumentene ligger også i Publikumssenteret hos Andøy kommune. Det finner du i første etasje på rådhuset. Adressen er Storgata 68 på Andenes.

 

Merknader innen 29. mars

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Andøy kommune, tekniske tjenester, postboks 68, 8480 Andenes innen 29. mars 2021. Eller på e-post til emil.iversen@andoy.kommune.no

 

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til planarbeidet kan du kontakte Emil Iversen på

  • Telefon: 76115037
  • E-post: emil.iversen@andoy.kommune.no

.

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809