Søk om stønad - sosialhjelp

Dersom inntektene dine ikke er tilstrekkelig for å betale dine utgifter, kan du søke NAV om hjelp.

Det er veldig enkelt å søke, det er bare ett skjema som må fylles ut.

Søk om økonomisk sosialhjelp

Tar det lang tid å få hjelp?

Saksbehandlingstiden varierer. Hvis det går mer enn én måned siden du søkte, skal du få brev om at saksbehandlingstiden er forlenget. Hvis vi trenger flere opplysninger for å behandle søknaden din vil vi ta kontakt med deg. For å få raskt svar på søknaden din, bør du levere opplysningene vi trenger så fort som mulig.

Hvis du er i en nødsituasjon har du krav om å få svar i løpet av to virkedager.

Skal du søke for første gang? Les dette først!